Majątek, którym jednostka dysponuje

 

W skład majątku wchodzą nieruchomości będące własnością a pozostające
w zarządzie Sądu Rejonowego w Tucholi:

  • budynek przy ul. Świecka 28
  • budynek przy ul. Świecka 59