Sąd Rejonowy w Tucholi

ul. Świecka 28
89-500 Tuchola

NIP:   5611599922
REGON:   000321454-00042

Nr telefonu centrali:
52 336 04 00 do 02
fax 52 336 04 09
adres e-mail: sad@tuchola.sr.gov.pl

V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych
ul. Wojska Polskiego 22
89-400 Sępólno Krajeńskie
tel/fax 52 388 11 70

główny księgowy - Kd-1101-3/17

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

stanowisko główny księgowy - Kd-1101-3/17

miejsce pracy Sąd Rejonowy w Tucholi

termin składania ofert

miejsce składania ofert Oddział Kadr - pok. 203 lub przesłać pocztą

Treść

Sygnatura konkursu: Kd-1101-3/17
Sąd Okręgowy w Bydgoszczy, ul. Wały Jagiellońskie 2
ogłasza konkurs
na jedno stanowisko głównego księgowego
w Sądzie Rejonowym w Tucholi

 

 I. Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku głównego księgowego :  

 

 1. prowadzenie rachunkowości Sądu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,
 2. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
 3. dokonywanie wstępnej kontroli:
  a) zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
  b) kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych
 4. odpowiedzialność za przygotowanie sprawozdań finansowych i budżetowych,
 5. opracowywanie w porozumieniu z dyrektorem sądu projektu planu finansowego,
 6. dokonywanie okresowej kontroli kasy, księgi należności i kancelarii komorniczych.

 II. Kandydatem na wyżej wymienione stanowisko może zostać osoba, która:

 

 1. ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)- strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 3. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 4. posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym
  do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
 5. spełnia jeden z poniższych warunków:
  a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
  b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
  c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
  d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów;
 6. posiada nieposzlakowaną opinię;
 7. przeciwko której, nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 8. nie podlega zakazowi pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
 9. posiada znajomość ustawy o finansach publicznych i ustawy o rachunkowości, wraz z aktami wykonawczymi;
 10. posiada znajomość przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych;
 11. posiada znajomość innych przepisów związanych z gospodarką finansową jednostek sektora finansów publicznych, w tym przepisów o sprawozdawczości budżetowej;
 12. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku głównego księgowego.

 

 III. Wymagania dodatkowe:

 

 1. biegła znajomość obsługi komputera (pakiet MS OFFICE);
 2. znajomość obsługi bankowości elektronicznej;
 3. 3-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym;

     Dodatkowym atutem będzie:

 • doświadczenie na stanowisku głównego księgowego w jednostce budżetowej;
 • znajomość programów finansowo-księgowych SAP.

 IV. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata:

 

 1. zgłoszenie na konkurs adresowane do Dyrektora Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, z zaznaczeniem sygnatury konkursu (Kd-1101-3/17), wraz z listem motywacyjnym,
 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie na stanowisko głównego księgowego (tutaj),
 3. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności  prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 4. oświadczenie o nieskazaniu za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 5. oświadczenie o niepodleganiu zakazowi pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi zgodnie z art. 31 ust.1 pkt.4  ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r.,poz.168 t. j.),
 6. oświadczenie o nieprowadzeniu postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 7. zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji,
 8. oświadczenie o stanie zdrowia,
 9. dokumenty potwierdzające wykształcenie i doświadczenie,
 10. mile widziane referencje.

 

 Konkurs składa się z trzech etapów:

 • etap pierwszy -wstępna selekcja zgłoszeń pod kątem spełnienia wymogów formalnych,
 • etap drugi  - test wiedzy i praktyczny sprawdzian umiejętności,
 • etap trzeci - rozmowa kwalifikacyjna.

 

Zgłoszenie wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie do dnia 23 marca 2017 roku, bezpośrednio w siedzibie Sądu Okręgowego w Bydgoszczy (pokój 203) albo przesłać pocztą na adres: Sąd Okręgowy ul. Wały Jagiellońskie 2, 85- 128 Bydgoszcz, z podaniem sygnatury Kd 1101- 3/17 – decyduje data stempla pocztowego .

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych  do konkursu wraz z podaniem terminu i miejsca jego  przeprowadzenia zostanie opublikowana na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Bydgoszczy (BIP) po sprawdzeniu zgłoszeń pod kątem spełnienia wymogów formalnych.

 

Informacje – Oddział Kadr – nr tel. (52) 32-53-166, fax (52) 37-29-113.

                                                                                           

DYREKTOR
Sądu Okręgowego w Bydgoszczy
Henryk Tucholski

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij