Sąd Rejonowy w Tucholi

ul. Świecka 28
89-500 Tuchola

NIP:   5611599922
REGON:   000321454-00042

Nr telefonu centrali:
52 336 04 00 do 02
fax 52 336 04 09
adres e-mail: sad@tuchola.sr.gov.pl

V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych
ul. Wojska Polskiego 22
89-400 Sępólno Krajeńskie
tel/fax 52 388 11 70

asystent sędziego

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

stanowisko asystent sędziego

miejsce pracy Sąd Rejonowy w Tucholi

termin składania ofert

miejsce składania ofert Biuro Podawcze pok. 5 lub Oddział Administracyjno - Finansowy pok. 21

Treść

                                                konkurs na 1 wolne stanowiska asystenta sędziego                            
                                                                  w Sądzie Rejonowym w Tucholi

                                                                                                        
                                                                                                 Tuchola,  20 lipca 2017 roku


A – 110-12/17


PREZES
SĄDU REJONOWEGO W TUCHOLI
ogłasza konkurs na 1 wolne stanowisko asystenta sędziego
w Sądzie Rejonowym w Tucholi, ul. Świecka 28, 89-500 Tuchola

Na podstawie art. 155 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2016 r.,poz.2062 t.j. ze zm.) na stanowisku asystenta sędziego może być zatrudniony ten, kto:

 1. jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2. jest nieskazitelnego charakteru,
 3. ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne studia uznane w Polsce,
 4. ukończył 24 lata.

 Zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz.U. z 2013 r., poz. 1228)  do zgłoszenia kandydat dołącza:


 1. wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego,
 2. własnoręcznie sporządzony życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej,
 3. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych na kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów,
 4. oświadczenie kandydata, iż nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe – art. 155a § 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r.- Prawo o ustroju sądów powszechnych,
 5. oświadczenie, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 6. oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu,
 7. aktualną fotografię, zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje                                                           i osiągnięcia.


Zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami z podaniem oznaczenia konkursu  A– 110 – 12/17 należy złożyć w terminie do dnia 21.08.2017 r. bezpośrednio w Oddziale Administracyjno-Finansowym Sądu Rejonowego w  Tucholi  (pokój 21) albo przesłać pocztą na adres Sądu (decyduje data stempla pocztowego).


Konkurs składa się z trzech etapów:

 1. etap pierwszy – wstępna weryfikacja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;
 2. etap drugi – test obejmujący 36 pytań z zakresu prawa cywilnego i karnego oraz postępowania cywilnego i karnego oraz praca pisemna na jeden z dwóch tematów z zakresu prawa cywilnego i prawa karnego, wybrany przez kandydata;
 3. etap trzeci – rozmowa kwalifikacyjna.

Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu zostanie opublikowana na tablicy ogłoszeń oraz na stronie BIP Sądu Rejonowego w Tucholi, w terminie do dnia 28.08. 2017 roku.


II etap konkursu odbędzie się w dniu 05.09.2017 r. o godzinie 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Tucholi ul. Świecka 28  (sala 16).


Informacja o wynikach II etapu konkursu zostanie podana do wiadomości na tablicy ogłoszeń oraz na stronie BIP Sądu Rejonowego w Tucholi  w dniu 06.09.2017 roku.


III etap konkursu odbędzie się w dniu 12.09.2017 r. o godzinie 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Tucholi, ul. Świecka 28 (sala 16)

 


                                                                                          PREZES

                                                                             Sądu Rejonowego w Tucholi

                                                                             SSO Joanna WojciechowskaZałączniki

OGŁOSZENIE pdf, 175 kB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij