Sąd Rejonowy w Tucholi

ul. Świecka 28
89-500 Tuchola

NIP:   5611599922
REGON:   000321454-00042

Nr telefonu centrali:
52 336 04 00 do 02
fax 52 336 04 09
adres e-mail: sad@tuchola.sr.gov.pl

V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych
ul. Wojska Polskiego 22
89-400 Sępólno Krajeńskie
tel/fax 52 388 11 70

asystent sędziego w Sądzie Rejonowym w Tucholi

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

stanowisko asystent sędziego w Sądzie Rejonowym w Tucholi

miejsce pracy Sąd Rejonowy w Tucholi

termin składania ofert

miejsce składania ofert Biuro Podawcze pok. 5 lub Oddział Administracyjno - Finansowy pok. 21

Treść

A-110-5/18

 

PREZES
SĄDU REJONOWEGO W TUCHOLI
w dniu 17 kwietnia  2018 roku
ogłasza konkurs na 1 wolne stanowiska asystenta sędziego
w Sądzie Rejonowym w Tucholi, ul. Świecka 28, 89-500 Tuchola

 

Na podstawie art. 155 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2018 r., poz. 23 j.t. ze zm.) na stanowisku asystenta  sędziego może być zatrudniony ten, kto:

 1. jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych                              i obywatelskich,
 2. jest nieskazitelnego charakteru,
 3. ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce,
 4. ukończył 24 lata.

Zgodnie z §3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przeprowadzenia konkursu
na   stanowisko asystenta sędziego z dnia 14 października 2013 r. (Dz.U. z 2013r., poz. 1228):

    do zgłoszenia kandydat dołącza:

 1. wniosek o zatrudnienie na stanowisku  asystenta sędziego,
 2. własnoręcznie sporządzony życiorys  i  informację o przebiegu kariery zawodowej,
 3. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych  na kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie  tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów,
 4. oświadczenie kandydata, iż nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie                               o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe – (art. 155a § 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych),
 5. oświadczenie, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 6. oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby bieżącej procedury konkursowej,
 7. aktualną fotografię  zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje               i osiągnięcia.

Zgłoszenie wraz z wymaganymi dokumentami z podaniem oznaczenia konkursu należy złożyć w terminie do dnia 18 maja 2018 roku bezpośrednio w siedzibie Sądu Rejonowego  (pokój 21) albo przesłać pocztą - decyduje data stempla pocztowego.

 
Konkurs składa się z trzech etapów:

 1. etap pierwszy  – wstępna weryfikacja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;

kandydaci dopuszczeni do drugiego etapu konkursu zostaną powiadomieni poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń oraz na stronie BIP Sądu Okręgowego w Bydgoszczy nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia drugiego etapu konkursu;

 1. etap drugi  – test obejmujący 36 pytań z zakresu prawa cywilnego i karnego oraz postępowania cywilnego i karnego oraz praca pisemna na jeden z dwóch tematów                            z zakresu prawa cywilnego  i prawa karnego, wybrany przez kandydata;
 2. etap  trzeci – rozmowa kwalifikacyjna.

Termin pierwszego etapu konkursu podany będzie w odrębnym komunikacie.

Jednocześnie informuję, iż osoby będące na stanowisku asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Tucholi nie mogą łączyć zatrudnienia z odbywaniem aplikacji radcowskiej bądź adwokackiej.

Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane do udziału w postępowaniu konkursowym  będą mogły odebrać złożone dokumenty w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku konkursu . Po tym terminie dokumenty zostaną zniszczone.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij