Sąd Rejonowy w Tucholi

ul. Świecka 28
89-500 Tuchola

NIP:   5611599922
REGON:   000321454-00042

Nr telefonu centrali:
52 336 04 00 do 02
fax 52 336 04 09
adres e-mail: sad@tuchola.sr.gov.pl

V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych
ul. Wojska Polskiego 22
89-400 Sępólno Krajeńskie
tel/fax 52 388 11 70

Referendarz sądowy - A-110-5/19

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

stanowisko Referendarz sądowy - A-110-5/19

miejsce pracy Sąd Rejonowy w Tucholi

termin składania ofert

miejsce składania ofert w budynku Sądu Rejonowego w Tucholi, ul. Świecka 28 p. 21, bądź przesłać na adres: Sąd Rejonowy w Tucholi, ul. Świecka 28, 89-500 Tuchola

Treść

 PREZES
SĄDU  REJONOWEGO W TUCHOLI
89-500 Tuchola, ul. Świecka 28, tel. (52) 33-60-400 fax (52) 33-60-409
www.bip.tuchola.sr.gov.pl


                                                                                                                 Tuchola, 20 sierpnia 2019 roku

 A-110-5/19 


OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO REFERENDARZA SĄDOWEGO W SĄDZIE REJONOWYM W TUCHOLI


Na  podstawie art. 149 a § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2019.52 j.t. ze zm.)  oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przeprowadzania konkursu  na stanowisko referendarza sądowego (Dz. U. 2018.769 j.t.)
 
Prezes Sądu Rejonowego w Tucholi
ogłasza konkurs na jedno   stanowisko referendarza sądowego
w Sądzie Rejonowym w Tucholi

 

Liczba etatów: 1 etat (jeden etat)

Termin przeprowadzenia konkursu – 10 października 2019 roku, godzina  09:30

Miejsce przeprowadzenia konkursu – Sąd Rejonowy w Tucholi, ul. Świecka 28 , sala 16  (I piętro).

  1. Wymagania:

Kandydaci muszą spełniać warunki określone w art. 149 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo            o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2019.52 j.t. ze  zm) a mianowicie na stanowisko referendarza sądowego może być mianowany ten, kto:


1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

2. jest nieskazitelnego charakteru,

3. ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra prawa lub zagraniczne uznane w Polsce,

4.ukończył 24 lata,

5.zdał egzamin referendarski, sędziowski, prokuratorski, notarialny. adwokacki lub radcowski lub  ukończył aplikację sędziowską albo aplikację prokuratorską.

II. Wymagane dokumenty:

1) wniosek o zatrudnienie   na stanowisku referendarza sądowego;

2) życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej;

3) oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu  potwierdzającego uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu sędziowskiego, prokuratorskiego, notarialnego, adwokackiego, radcowskiego lub referendarskiego albo oryginał  lub urzędowo  poświadczony odpis dyplomu ukończenia aplikacji ogólnej;

4) 3 aktualne fotografie zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;

5) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu Klauzula zgody

6) klauzula informacyjna dla osób biorących udział w procesie rekrutacji Klauzula informacyjna rekrutacja;,

7) oświadczenie o obywatelstwie polskim oraz korzystaniu z pełni praw cywilnych   i obywatelskich.


Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe osiągnięcia i kwalifikacje.   


III. Termin i miejsce  złożenia dokumentów:


Kandydat ubiegający się o stanowisko referendarza sądowego składa wymagane dokumenty, opatrzone oznaczeniem konkursu „ Sąd Rejonowy w Tucholi,  ul. Świecka 28,  89-500 Tuchola, z zaznaczeniem  sygnatury konkursu A-110-5/19”  bezpośrednio w siedzibie Sądu Rejonowego w Tucholi, pok. 21 (I piętro), bądź przesyła za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe (decyduje data stempla pocztowego) w terminie do dnia  25 września 2019 roku   na adres:  Sąd Rejonowy w Tucholi ,  ul. Świecka 28,  89-500 Tuchola.


Oferty złożone po terminie nie będą  rozpatrywane:


Po sprawdzeniu zgłoszeń pod względem spełnienia wymogów formalnych lista osób dopuszczonych do konkursu ogłoszona zostanie  nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem konkursu w Biuletynie Informacji Publicznej  www.bip.tuchola.sr.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń znajdującej się w siedzibie Sądu Rejonowego w Tucholi.


Tuchola, 20 sierpnia 2019  roku.


                                                                                  Prezes Sądu Rejonowego

                                                                                        (-) Marcin Dobies


Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij